UPRAVLJANJE RIZICIMA

14 mar 2016

U opštini Tivat je na poziv unutrašnje revizije održana radionica na temu: „Uspostavljanje registra rizika u opštini i pravnim licima čiji je osnivač opština“.

Rizik u javnom sektoru je sve što može naštetiti ugledu opštine i smanjiti povjerenje javnosti. Nepravilno i nezakonito poslovanje, ali i neekonomično, neefikasno i neefektivno upravljanje javnim sredstvima, kao i nepouzdano izvještavanje i nesposobnost reagovanja na promijenjene okolnosti.

Kako je Ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, nadležno za koordinaciju uspostavljanja i razvoja sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, to su obuku održale prestavnice Direktorata za centralnu harmonizaciju Ministarstva finansija u organizaciji sa Upravom za kadrove.

Upravljanje rizicima nije samo zakonska obaveza , već isto doprinosi usmjeravanju raspoloživih resursa prema ključnim područjima poslovanja. Pruža efikasan mehanizam kojim se postiže usmjerenost rukovodstva svih nivoa na prioritete i jača povjerenje u upravljački sistem.

Radeći na ovom problemu podižemo nivo profesionalnosti kod svih zaposlenih ne samo kod rukovodećeg kadra, čineći da se unaprijed razmišlja o cilju i misiji koji su definisani u organizaciji.

Svrha jačanja odgovornosti, samim tim integriteta jeste da se identifikujući rizike svih vrsta (finansijske, političke, reputacione, rizike od korupcije i sve druge...) i upravljajući rizicima, poboljša sposobnost ostvarivanja ciljeva opštine i stvaranje okruženja koje doprinosi većem kvalitetu, djelotvornosti i rezultatima u svim aktivnostima i na svim nivoima.

Radionici je prisustvovao po jedan zaposleni svake organizacione jedinice opštine Tivat, većinom rukovodioci.

Tivat, 11.03.2016.

post slika