Urbanistički projekat Donja Lastva

27 jul 2017

Odluka o donošenju Plana - dalje 


TEKST - dalje

GRAFIKA:

01 - Topografsko katastarska podloga-Model - dalje

02 - Izvod iz PUP-a namjena-Model - dalje

02a - Izvod iz UP-a Donja Lastva-Model - dalje

03 - Kontaktni planovi-Model - dalje

03a  - Šire okruženje-Model - dalje

04 - Karta vlasništva-Model - dalje

05 - Analiza postojećeg stanja - dalje

05a - Stilsko-hronološka analiza-Model - dalje

05b - Valorizacija-Model - dalje

05c - Plan intervencija-Model - dalje

06 - Pretežna namjena površina - dalje

06a - Detaljna namjena površina - dalje

07 - Parcelacija - dalje

07a - Koordinate prelomnih tacaka UP - dalje

07b - Koordinate prelomnih tacaka GL i RL - dalje

08 - Saobraćaj - dalje

09 - Elektroenergetika - dalje

10 - Hidrotehnička infrastruktura - dalje

11 - Elektronska komunikaciona-telekomunikaciona infrastruktura - dalje

12 - Pejzažna arhitektura - dalje

IDEJNA RJEŠENJA - dalje


Arhiva Plana - dalje


 UP Donja Lastva - stari plan (nevažeći) - dalje