Legalizacija bespravnih objekata

 

Pregled predmeta 2020 – dalje

Pregled predmeta 2018dalje

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata – dalje

Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata  – dalje

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljista za bespravne objekte – dalje

Mapa zona za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – dalje

Ustanove Grada