Usvojene odluke sa VI sjednice SO Tivat od 20.09.2016

29 sep 2016

01.Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Stari Krašići - dalje

02. Odluka o izmjeni odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje

03.Odluka o raspodjeli ostavrene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija Tivat - dalje

04.Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o regulisanju saobracaja na teritoriji Opstine Tivat - dalje

05.Odluka o dopuni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije - dalje

06.Odluka o izmjeni odluke o  imenovanju opštinske izborne komisije - dalje

07.Odluka o razrješenju člana Savjeta Centra za kulturu Tivat - dalje

08.Odluka o imenovanju člana savjeta Centra za kulturu Tivat - dalje

09.Odluka o razrješenju člana Skupštine Vodacoma - dalje

10.Odluka o imenovanju dva člana Skupštine Vodacoma - dalje

11.Odluka o imenovanju jednog člana odbora za finansije - dalje

12.Odluka o imenovanju jednog člana odbora za društvene djelatnosti - dalje

13.Odluka o pristupanju kupovine stana - dalje

14.Odluka o davanju saglasnosti na davanje stana u zakup - dalje

15.Zaključak o pristupanju izrade Elaborata o modelu upravljanja autobuskom stanicom - dalje

16.Zaključak o dodjeli pomoći pobratimskoj opštini Karpoš i italijanskoj regiji Lazio (grad Amatriće) - dalje