Visoka delegacija privrednika iz korejske kompanije KOIMA

25 jun 2012

Visoka delegacija privrednika iz korejske kompanije KOIMA, boraviće u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori u periodu od 25-27.06.2011 godine. Riječ je o udruženju uvoznika iz Južne Koreje, koji su izrazili veliko interesovanje da ostvare saradnju sa Crnom Gorom i rade na jačanju trgovinskih odnosa dvije zemlje. Kao jedina uvozno-orijentisana organizacija Južne Koreje, KOIMA je organizacija koja promoviše jačanje trgovine kroz aktivnosti kao što su: povezivanje sa kvalifikovanim dobavljačima u inostranstvu, organizovanje susreta za stvaranje novih poslovnih veza, otvaranje predstavništava za nabavku u inostranstvu, organizovanje programa obuke za kadrove iz zemalja u razvoju i dr.KOIMA ima formiranu svjetsku mrežu koja se sastoji od ogranaka u 21 zemlji i ima za cilj da ubrza razmjenu trgovinskih informacija i djeluje kao spona stranim dobavljačima za pristup korejskom tržištu i obratno.Delegacija će biti smještena u Tivtu, a tokom svog boravka pored sastanaka sa predstavnicima nadležnih Ministarstava u Podgorici, planiran je obilazak Porto Montenegra kao i sastanak sa Predsjednikom Skupštine Opštine Tivat, g-dinom Ivanom Novoselom, u Srijedu u 10:00h časova u prostorijama Opštine.

Petar Vujović
KABINET PREDSJEDNIKA