SO 25.06.2012

26 jun 2012

Odluka o imenovanju članova savjeta za rodnu ravnopravnost - PDF

Odluka o imenovanju članova odbora društvene djelatnosti - PDF

Odluka o imenovanju članova odbora za finansije, privredu i razvoj - PDF

Odluka o imenovanju članova odbora za izbog i imenovanja- PDF

Odluka o imenovanju članova odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju - PDF

Odluka o imenovanju članova odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno –stambene djelatnosti- PDF

Odluka o imenovanju članova odbora za statut i propise - PDF

Odluka o imenovanju članova savjeta za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova - PDF

Odluka o imenovanju članova savjeta za predstavnike i pritužbe građana - PDF

Odluka o imenovanju članova savjeta za zaštitu životne sredine - PDF

Odluka o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka - PDF