VODA ZA PET PORODICA NA LOVANJI

08 jul 2019

Predstavnici Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat u saradnji sa Službom zaštite i spašavanja Opštine Tivat i Doo Vodovod Tivat posjetili su neformalno naselje Lovanja i za pet porodica obezbijedili 7 kubika vode.

Planirano je da se ova aktivnost sprovodi dva puta sedmično, sa ciljem poboljšanja uslova života Romske i egipćanske populacije.

 

 

 

 

 

 

LOVANJA 4

LOVANJA

post slika