Volonterski tim i Kol centar prestaju sa radom u petak

12 maj 2020

Volonterski tim Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje (OTZS) i Kol centar prestaće sa radom u petak, 15. maja - odlučio je OTZS na današnjem sastanku kojim je predsjedavao dr Siniša Kusovac, predsjednik Opštine.

Od petka, broj Kol centra 069351251 više neće biti u funkciji ali će za eventualne upite i zahtjeve i dalje, 24 časa, biti u funkciji broj Službe zaštite i spašavanja (SZS) 032 671 318.

Na sastanku OTZS je razmatrana primjena mjera ublažavanja koje su naredbama Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) nastupile od 4. i 11. maja.

“U prethodnom periodu Opština Tivat je odgovorno, organizovano i profesionalno bila posvećena zaštiti zdravlja građana, i svim radnjama, mjerama i postupcima je doprinijela realizaciji i sprovođenju mjera iz naredbi NKT. Mjere popuštanja u Tivtu se takođe realizuju u skladu sa smjernicama NKT“, rekao je predsjednik.

Na teritoriji opštine trenutno su u izolaciji 32 lica, od čega je 16 osoblje sa plovila. Dr Admir Šabanović, epidemiolog u epidemiološkoj službi Doma zdravlja Tivat očekuje postepeno uspostavljanje rada javnih i privatnih zdravstvenih ustanova u Tivtu. On je naveo da će, shodno normalizaciji rada medicinskih ustanova, prije svakog zakazanog specijalističkog pregleda, biti neophodno uraditi test na COVID-19. Testiranje neće biti potrebno u slučaju odlaska kod izabranog ljekara.

U protekla dva mjeseca, na zaštiti stanovništva obezbijeđena je puna koordinacija i umrežavanje svih organa i službi, javnih preduzeća i ustanova, tokom 24 časa.

Načelnik Odjeljenja bezbjednosti Tivat Dragan Kontić je naglasio korektno poštovanje mjera u vjerskim objektima. “Bilo je nekih situacija tokom prethodnih vjerskih praznika kada je MUP preventivno izdao upozorenja na poštovanje mjera. Danas se obilježava veliki vjerski praznik i sve je proteklo vrlo korektno. U prethodnom period, MUP je, zbog nepoštovanja mjera u međugradskom saobraćaju, sproveo 15 lica koji su građani drugih opština. Od juče su i te mjere popustile jer je dozvoljen saobraćaj u okviru regiona”, rekao je Kontić.

Načelnik Komunalne policije Novak Leković je istakao da su odlični rezultati u Tivtu tokom epidemiološke situacije postignuti zahvaljujući sadejstvu svih službi i organa, te radu OTZS na čelu sa predsjednikom Kusovcem. On je podsjetio da će, u susret predstojećoj turističkoj sezoni, na snazi će biti i popuštanje mjera u dijelu otvaranja plaža i izletišta, pa će u tom pravcu aktivnost Komunalne policije biti još veća i primijenjeno uputstvo NKT.

Načelnik Službe zaštite i spašavanja Zoran Barbić je istakao potrebu dodatnog snabdijevanja rukavicama kao obaveznom opremom i mjerom koja je na snazi u svim opštinskim službama, institucijama i ustanovama koji imaju neposredan kontakt sa građanima.

post slika

Galerija