Opština Tivat ukupno donirala NKT više od 21.1 hiljadu eura

12 maj 2020

Opština Tivat donirala je Nacionalnom koordinacionom tijelu za borbu protiv zaraze (NKT) ukupno 21.134,15 eura u cilju suzbijanja i sprečavanja prenošenja koronavirusa.

Od tog iznosa, kao lokalna samouprava Opština Tivat je NKT-u uplatila 10.000,00 eura, a značajan doprinos dali su i zaposleni u Opštini i javnim ustanovama.

Donacijama od ličnih zarada zaposlenih do sada je obezbijeđena podrška od 6.577,00 eura.

Takođe, odbornici Skupštine Opštine Tivat su se odrekli odborničkih naknada u korist NKT, u ukupnom iznosu 4.557,15 eura.

Opština Tivat nema evidenciju o donacijama službenika koji su finansijsku podršku i lično uplatili NKT-u, a koji zasigurno nije mali broj.

Kada je u pitanju epidemiološka situacija, Opština Tivat je odgovorno, organizovano i profesionalno svim radnjama, mjerama i postupcima doprinijela uspješnoj realizaciji i sprovođenju mjera iz naredbi NKT što je najvažniji doprinos suzbijanju širenja infekcije koronavirousom.

post slika