ZA ULAGANJE NAJBOLJI TIVAT, CETINJE I DANILOVGRAD

21 jan 2013

Prema pisanju “Dnevnih novina” od 19.01.2013. godine, opštine najpovoljnije za investicije su Tivat, Cetinje i Danilovgrad,  ocjena je privrednika koju su donijeli na osnovu brojnih faktora.
Kao jedan od razloga  navodi se znanje i volja lokalnih samouprava da privuku strane investitore i pruze potrebnu pomoć tokom investiranja, što utiče na stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta.  
Kada su u pitanju prirodne ljepote, geografska lokacija i prirodni resursi, smatraju da najviše mogu da ponude Tivat i Bar.
Napominjemo da je Opština Tivat  u programu najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori dobitnik prve nagrade za najbolju praksu u 2011-oj godini za projekat: „Mikro kreditni fond kao primjer unapređenja poslovnog ambijenta“. - Opširnije

KABINET PREDSJEDNIKA