Lokalni Plan Upravljanja Otpadom OPŠTINE TIVAT ZA PERIOD 2009 – 2013. GODINE

16 jan 2013

Lokalni Plan upravljanja otpadom - dalje

Odluka o donošenju plana  - dalje

Sadržaj plana - dalje