Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za infrastrukturu naselja Porto Montenegro – Etapa A, faza I

15 nov 2021

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Adriatic Marinas“ doo iz Tivta, Obala bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za infrastrukturu naselja Porto Montenegro - Etapa A,  faza I na dijelu urbanističke parcele 2-25, na kat.parceli br 551/17, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova (srijedom od 8 do 14 časova), kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja, u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat, je do srijede 24.11.2021.godine.

Dokumentacija - PDF