Započeto zasnivanje žive ograde u dvorištu školskog centra

28 dec 2022

Sekretarijat za uređenje prostora je u utorak 27. decembra, u saradnji sa doo„Komunalno“ Tivat i OŠ „Drago Milović“, organizovao akciju sadnje sadnica pitosporuma (lat. Pittosporum tobira W.T.Aiton). Pitosporum je zimzelena vrsta koja raste kao žbun ili nisko drvo, uobičajena za sadnju u svrhu zasnivanja žive ograde zbog relativno lakog njegovanja i dobrog podnošenja orezivanja prilikom oblikovanja. Sadnice su zasađene u dužini od oko 60m, duž sjeveroistočnog ruba školskog dvorišta ka magistralnoj saobraćajnici. Za formiranje žive ograde Sekretarijat za uređenje prostora izvršio je nabavku ukupno 390 sadnica, a nakon zimskog raspusta planira se nastavak akcije. Zaposleni u komunalnom preduzeću su njegovali biljke u periodu od nabavke do sadnje, izvršili pripremu terena za sadnju biljaka, a sadnju su zajedno sa radnicima službe zelenila vršili učenici.

Ova ekološka akcija predstavlja početak zasnivanja žive ograde oko školskog centra,  a sve u cilju da se poboljšaju estetske i higijensko-sanitarne karakteristike ovih dijelova školskog dvorišta.

post slika