Završen postupak eksproprijacije – VII kvart

23 okt 2020

Opština Tivat okončala je postupak eksproprijacije na trasi saobraćajnice, koja predstavlja alternativni put do parcela u ul VII kvart, na kojima treba da otpočne rušenje i gradnja novog objekta, a što je bio predmet nedavno održanog sastanka predsjednika opštine sa mještanima i investitorom. U  ovu svrhe, a po osnovu rješenja o eksproprijaciji, iz opštinskog Budžeta izdvojeno je 31.269,17€ i sredstva su juče uplaćena vlasniku zemljišta.

Ovim su se stekli uslovi za trasiranje puta, čime će investitoru biti omogućen direktan pristup predmetnim parcelama, a pri tom će se izbjeći eventualno oštećenje puta u naselju VII kvart.