ZBOR GRAĐANA MJESNE ZAJEDNICE LEPETANE

07 maj 2013

Zbor građana mjesne zajednice Lepetane održaće se 18.05.2013. godine, sa početkom u 19 časova, u prostorijama MZ „Lepetane“. - dalje