ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO

29 maj 2019

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu iz budžeta Opštine Tivat objavljen je dana 23.04.2019. godine na sajtu opštine Tivat i sajtu Radio Tivta. Konkurs je bio otvoren 30 dana od dana njegovog objavljivanja odnosno do 23.05.2019 godine do 12:00 časova.

Na konkursu su blagovremeno podnijete 3 prijave.

Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu je po isteku roka za podnošenje prijava, a nakon otvaranja dostavljenih prijava konstatovala da sledeća prijava ima nedostatke:

  • Prijava broj 1501-315-54/5 primljena 23.05.2019 godine u 11:40 časova, podnosioca zahtjeva “PORTO BJELILA” d.o.o. sa adrese Bjelila bb, Tivat

Shodno članu 17 stav 2 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu (“Sl. list CG – opštinski propisi” broj 10/19) Komisija je uputila poziv navedenom podnosiocu da nedostatke iz prijave otkloni u roku od sedam dana od dana prijema poziva.