OBAVJEŠTENJE O TERMINIMA POLAGANJA ISPITA O POZNAVANJU GRADA ZA VOZAČE AUTO TAKSI VOZILA

28 maj 2019

Komisija za polaganje ispita za vozače auto taksi vozila o poznavanju grada, obavještava,da će se u skladu sa članom 89 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju organizovati polaganje ispita o poznavanju grada za vozače auto taksi vozila.

Prvi termin polaganja zakazan je za 30. maj 2019. godine. Prijavilo se ukupno 76 vozača auto taksi vozila. Zbog većeg broja prijavljenih kandidata, polaganje ispita će se organizovati u 3 različita termina i to od 13h, 14h i 15h.

Spisak kandidata raspoređenih po terminima se nalazi u prilogu, kao i na oglasnoj tabli Opštine.

Vozači auto taksi vozila koji do sada nisu predali prijavu za polaganje, pozivaju se da to učine u narednom periodu.

Prijavu za polaganje ispita kandidati mogu da podnesu do 15-tog u mjesecu za ispit koji će biti organizovan poslednje radne sedmice tog mjeseca, a tačan termin će biti objavljen naknadno. Prijava se podnosi Predsjedniku Komisije u kancelariji br.11, Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost u Opštini Tivat,Trg magnolija br.1.  

Obrazac Prijave za polaganje ispita kandidati mogu preuzeti na pisarnici u zgradi Opštine Tivat, svakog radnog dana od 08h do 15h ili na web sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com

Program za polaganje ispita kao i materijal za pripremu za polaganje ispita -Priručnik su dostupni na web sajtu Opštine www.opstinativat.com.

Za sve informacije ,kontakt telefon je: 032 661-321

RASPORED POLAGANJA ISPITA - PDF