0101-404-124/1 OD 05.02.2018. GODINE

05 feb 2018

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE PRILAGOĐAVANJE PLANSKOG DOKUMENTA DUP TIVAT CENTAR NOVOM PRAVILNIKU O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA (SL. LIST CG BR. 024/10 I 033/14) - PDF