0101-404-124/3 OD 06.02.2018. GODINE

06 feb 2018

IZMJENA ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE PRILAGOĐAVANJA PLANSKOG DOKUMENTA DUP TIVAT CENTAR NOVOM PRAVILNIKU O BLIŽEM SADRŽAJU FORMI PLANSKOG DOKUMENTA - PDF