0101-404-956/1 OD 27.12.2017. GODINE

27 dec 2017

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE RASVJETE U VELIKOM GRADSKOM PARKU - PDF