OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI BR. 0101-404-926/5 OD 26.12.2017. GODINE

27 dec 2017

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE UTOVARA, TRANSPORTA I ISTOVARA BRODA "BARBARA" - PDF