OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI BR.0101-404-5 OD 21.12.2017. GODINE

22 dec 2017

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI - NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA IZMJEŠTANJA DALEKOVODA - PDF