01.07.2011 POZIV br. 32/11

01 jul 2011

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Opština Tivat  objavljuje: 

 

POZIV br. 32/11

 

Na Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta lokacije „Lukovića barake” u Tivtu - detaljnije