01.12.2011 POZIV br. 63/11

01 dec 2011

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br.63/11

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i opreme za potrebe Opštine Tivat - detaljnije