04.10.2011 ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA

04 okt 2011

Opština Tivat  u saradnji sa Ministarstvom zdravlja  uključila se  u kampanju promovisanja zdravih stilova života i zabrani upotrebe duvanskih proizvoda u zatvorenim prostorijama,  a na osnovu donešenog Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda  koji stupio je na snagu u julu mjesecu ove godine.

Uvidjevši opšti značaj kampanje Opština Tivat je obezbijedila sredstva za zakup jednog bilborda i dva siti lajta na najprometnijim mjestima u gradu.

Kampanja je započela    01 oktobra  i trajat će do 31.oktobra.


post slika