06.05.2016. POZIV br. 14/16

06 maj 2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 14/16

za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice MR 1 - detaljnije