11.02.2013 POZIV br. 01/13

13 feb 2013

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 01/13

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge revizije (sastavljanja izvještaja) budžeta Opštine Tivat za 2012 godinu - detaljnije