12.02.2013 POZIV br. 02/13

14 feb 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 02/13

na otvoreni postupak javne nabavke za radove na uređenju platoa (terena) kod kapele u Radovićima - detaljnije