07.12.2012 POZIV br. 74/12

18 dec 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 74/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera za odlaganje otpada u skladu sa specifikacijom 28213800-6. - detaljnije