14.09.2011 Potpisivanje ugovora o finansiranju pripravničkog staža

15 sep 2011

     Predsjednik Opštine Miodrag Kankaraš I direktori ustanova obrazovanja, Jovanka Vujačić, Zoran Latković i Saša Krivaćević , potpisali su ugovor o finansiranju pripravničkog staža za sedam pripravnika sa visokom stručnom spremom koji su zasnovali radni odnos u SMŠ „Mladost“,OŠ“Drago Milović“ i u OŠ“Branko Brinić“.

             Potpisivanjem ovih  ugovora, završena je za ovu godinu akcija „ Zapošljavanje pripravnika sa visokom  stručnom spremom u opštini Tivat“.

             Akciju su pokrenuli Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Opština Tivat tokom koje je u ovoj godini zapošljeno ukupno 36 nezaposlenih visokoškolca različitih profila. Sredstva za zarade 19 pripravnika obezbjeđuju se u cjelini iz Budžeta Opštine Tivat a za 17 pripravnika Zavod za zapošljavanje Crne Gore  u iznosu od 80% a 20% poslodovac.

            Takođe, kroz lokalni javni rad „Asistenti u nastavi-važna karika inkluzije“ u kojem su partneri Zavod za zapošljavanje CG , Opština Tivat i OŠ Drago Milović, obezbijeđeno je zapošljavanje još 4 visokoškolca- pripravnika radi pružanja tehničke pomoći učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u OŠ „Drago Milović“.

            Predsjednik opštine istakao je zadovoljstvo realizacijom ove akcije čiji su efekti višestruko pozitivni. Omogućeno je mladim ljudima da kroz rad pokažu i dokažu svoje sposobnosti, steknu pravo na polaganje stručnih ispita i time stvore preduslov za dalje radno angažovanje; značajno se utiče na smanjenje broja nezaposlenih visokoškolaca u našoj Opštini a poslodavci imaju bolji uvid u kvalitet kadrova koje će eventualno, u skladu sa njihovim potrebama,  radno angažovati.

            Opština Tivat zahvaljuje partnerima koji su učestvovali u ovoj akciji , prije svega Zavodu za zapošljavanje Crne Gore , poslodavcima koji su primili u radni odnos pripravnike i medijima koji su na korektan način ispratili aktivnosti zapošljavanja visokoškolaca.

            Opština Tivat je u namjeri da saglasno mogućnostima i u narednom periodu nastavi realizaciju različitih projekata i aktivnosti u oblati zapošljavanja mladih ljudi.

post slika