IPA PROJEKTI

15 sep 2011

 

  1. Razvoj ruralnih sredina kroz ekoturizam i ekopoljoprivredu

·        Inicijator projekta: Ekološko društvo Boke

·        Glavni aplikant: Opština Herceg Novi

·        Partneri: Opština Tivat, Grad Istočno Novo Sarajevo

·        Trajanje projekta: 18 mjeseci

·        Ukupna vrijednost projekta: 454 200€

 

  1. MENSA- NTC sistem učenja

·        Inicijator projekta: MENSA Srbije

·        Glavni aplikant: Vrtić Bambi Tivat

·        Partneri: Opština Tivat, Opština Trebinje

·        Trajanje projekta: 12 mjeseci

·        Ukupna vrijednost projekta: 80 000€

 

  1. ORNIBA, Zaštita ptica na Balkanu, Solila

·        Inicijator projekta i glavni aplikant: Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore

·        Partneri: Opština Tivat, Opština Sarajevo, Park prirode Hutovo blato BiH

·        Trajanje projekta: 18 mjeseci

·        Ukupna vrijednost projekta: 37 300€

 

  1. Unapređenje bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici u funkciji razvoja

       turizma u prekograničnoj saradnji

·        Inicijator projekta i glavni aplikant: Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama Berane

·        Partneri: Opštine Tivat, Herceg Novi, Kotor, Trebinje, Bileća, Gacko

·        Trajanje projekta: 18 mjeseci

·        Ukupna vrijednost projekta: 303 263€

 

U narednom periodu slijedi razmatranje podnijetih aplikacija i odobrenje sredstava od strane Evropske komisije.

Instrument predpristupne pomoći (IPA) je program Evropske komisije namijenjen zemljama kandidatima i zemljama potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji sa ciljem pomoći državama u njihovom usklađivanju i sprovođenju prava EU te pripremi za korišćenje Strukturnih fondova.