Saopstenje za javnost Direkcije za investicije i razvoj

14 sep 2011

 

Na sajtu Opstine Tivat od danas su dostupni ugovori o znacajnijim,zavrsenim,Otvorenim postupcima javnih nabavki u 2011 godini,kao sto su: Revizija zavrsnog racuna budzeta Opstine Tivat za 2010 godunu, Izrada DUP-a Golf I donji Radovici-zapad,Izrada DUP-a donji Radovici-centar, Radovi na asvaltiranju lokalnih puteva na podruciju Opstine Tivat,Nabavka el. opreme i materijala za rekonstrukciju javne rasvete, Obezbjedjenje objekta nove zgrade Opstine Tivat, Glavni projekat za lokaciju ‚Lukovica Barake’, Izrada glavnog projekta rezervoara Gradiosnica sa veznim cjevovodima i distributivnom mrezom, Nabavka knjiga i skolskog pribora.

Do kraja godine Direkcija za investicije i razvoj planira realizaciju postupaka javne nabavke,pored drugih I za sledece projekte:Izrada Glavnog projekta izmjestanja 35 kw kabla iz trupa puta gradske saobracajnice,Izrada DUP-a Seljanovo,Nabavka stolica za ‘Sportsku Dvoranu’,Radovi na uredjenju puta Krstac-Mrcevac.

U skaldu sa novim Zakonom o javnim nabavkama(Sl.list 46/06),od 01.01.2012 god. na sajtu Opstine Tivat ce se objavljivati svi ugovori Otvorenih postupaka javnih nabavki.

 

Ugovore vec zavrsenih Otvorenih postupaka javnih nabavki za 2011 god. mozete pogledatic   ovdje