17. 17. Plan i Program rada JP „Komunalno“ Tivat za 2012 godinu

27 dec 2011

01.- NASLOVNA STRANA - dalje

02. PROGRAM  RADA 2012, strane 1,2,3,4,5 ,6,7 - 2012 god. - dalje

03. Program rada, strane od  8 do 18 -09.12.2011 - dalje

04. FINANSIJSKI PLAN PREDUZECA ZA 2012 godinu. - dalje

05 - KREDITNA ZADUŽENJA, DOBAVLJACI I KUPCI -IZMJENA-NOVO-KONACNO-2011 za Upravni - dalje

06.- PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2012. GOD. - dalje