1902-404-01 OD 21.12.2018. GODINE

21 dec 2018

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE za Nabavku usluge javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu kao i posebni linijski prevoz đaka - detaljnije