1902-404-02 OD 01.03.2018. GODINE

02 mar 2018

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku usluge fizičko – tehničkog obezbjeđenja imovine i lica u novoj poslovnoj zgradi Opštine Tivat - dalje