1902-404-11 OD 22.03.2019. GODINE

22 mar 2019

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku i isporuku polovnog specijalnog vatrogasnog vozila za gašenje požara i spašavanja na visini – vatrogasna hidraulična platforma - detaljnije