1902-404-14/17 OD 22.02.2017.GODINE

06 mar 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU i isporuku hemijskih proizvoda za PPOV - detaljnije