1902-404-15/17 OD 27.02.2017.GODINE

06 mar 2017

Na osnovu člana 55 stav 1 ZJN  (Službeni list CG ,br.42/11 i 57/14) Opština Tivat – objavljuje na portalu Uprave za javne nabavke - Izmjenu i dopunu Tenderske dokumentacije za nabavku radne odjeće i opreme - detaljnije