1902-404-13/17 OD 22.02.2017.GODINE

06 mar 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA Usluge video produkcije namijenje radio televizijskom emitovanju za potrebe Opštine Tivat - detaljnije