1902-404-14 OD 08.06.2018. GODINE

08 jun 2018

Na osnovu člana 55 stav 1 ZJN  (Službeni list CG ,br.42/11, 57/14, 28/15 i 47/17) Opština Tivat – objavljuje na portalu Uprave za javne nabavke, Izmjenu i/ili dopunu Tenderske dokumentacije za nabavku izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice MR1 – druga faza br. 1902-404-14 od 23.05.2018.godine - dalje