19.02.2010 POZIV br. 12/10

19 feb 2010

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Opština Tivat  objavljuje:

POZIV  BR. 12/10

 

na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku drvorednih sadnica Magnolia grandiflora - detaljnije