29.01.2010 Amandam na poziv br. 10/10 od 29.01.2010.g

15 feb 2010

Opština Tivat

Broj: 0707-10/1

Tivat: 16.02.2010.g.

 

Na osnovu člana 42 Zakona o javnim nabavkama  (Sl.list 46/06) Opština Tivat donosi

AMANDMAN

Na poziv br. 10/10 od 29.01.2010.g. - detaljnije