19.02.2010 Amandman na poziv broj 12/10

19 feb 2010

Opština Tivat

Broj: 0707-12/1

Tivat: 19.02.2010.g.

 

Na osnovu člana 42 Zakona o javnim nabavkama  (Sl.list 46/06) Opština Tivat donosi

AMANDMAN

Na poziv br. 12/10 od 19.02.2010.g. - detaljnije