1906-404-60/2 OD 14.05.2019. GODINE

14 maj 2019

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA RADOVA NA SANACIJI POSTOJEĆIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA I POSTAVLJANJU TABLE ZA OBAVJEŠTENJE - PDF