1906-404-8/2 od 18.01.2019. godine

18 jan 2019

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje  nabavki male vrijednosti, broj: 1901-404-48 od 09.08.2017. godine i izmjeni istog 1901-404-48/1 od 01.11.2017. godine opština Tivat dostavlja ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_Nabavka advokatskih usluga - dalje