19.07.2013 POZIV br. 26/13

24 jul 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 26/13

za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i isporuku obrađenog kamena za potrebe popločavanja šetališta “PINE" - detaljnije