02.07.2013 POZIV br. 25/13

02 jul 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 25/13

za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnja podzemnih kontejnera za odlaganje otpada - detaljnije