21.02.2013 POZIV br. 05/13

26 feb 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 05/13

na otvoreni postupak javne nabavke za radove na rekonstrukciji ulice kod objekta Stare škole - detaljnije