26.02.2013 POZIV br. 06/13

26 feb 2013

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 06/13

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge procjene vrijednosti nepokretnosti (objekata) u vlasništvu Opštine Tivat za ukupno 67 objekata - detaljnije