22.06.2016. POZIV br. 19/16

23 jun 2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 19/16

za postupak javne nabavke za nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera za odlaganje otpada - detaljnije